Šta su zubne proteze?

Zubne proteze su protetske nadoknade nekoliko izgubljenih zuba koji ne mogu da se nadoknade mostovima.

zubne Proteze

Koje vrste proteza postoje?

Totalne proteze

su ona vrsta protetske nadoknade na koju ljudi najčešće pomisle kada se pomene izraz zubna proteza. Totalna proteza je trenutno najčešće rešenje saniranja totalne bezubosti. U slučajevima kada je greben dobro očuvan i ima dovoljno kosti izrada proteze može mnogo da poboljša kvalitet života i u funkcionalnom i u estetskom smislu. Gornje totalne proteze obično bolje stoje od donjih jer je sama površina na koju se oslanjaju veća pa je i privikavanje na njih lakše. Totalna Proteza

Parcijalne proteze

se izrađuju u slučajevima kada nedostaje nekoliko zuba a nije moguće napraviti most (mali broj preostalih zuba, velika razlika u ceni..). Parcijalne proteze nisu fiksirane za zube te samim tim mogu da se izvade iz usta. Postoji više vrsta parcijalnih proteza u zavisnosti od materijala od koga su napravljenje i od načina na koji se vezuju za zube.

  1. Parcijalna akrilatna proteza je klasična parcijalna proteza.U osnovi vrlo je slična totalnoj protezi, s’tim da se izađuje kod pacijenata koji imaju nekoliko svojih prirodnih zuba. Prekriva veliki deo desni i oslanja se na njih a za zube vezuje žičanim kukicama. Ekonomski, one su najprihvatljivije ali ujedno i najmanje stabilno rešenje.
  2. Parcijalna skeletirana (vizil) proteza je parcijalna proteza koja kao osnovu ima metalni skelet. Za zube se vezuje metalnim kukicama izlivenim prema obliku zuba. U odnosu na klasičnu akrilatnu protezu mnogo je komfornija i maksimalno skraćena te se pacijenti lakše privikavaju na nju. Smanjen je osećaj stranog tela, znatno je čvršća i stabilnija.
  3. Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima je trajna protetska nadoknada. Njena osnovna razlika u odnosu na sve ostale proteze jeste ta što su kukice zamenjene atečmenima (kopčama, drikerima). Atečmeni predstavljaju vezu između zuba i proteze koja je nevidljiva, što im je velika prednost. Takođe, ove vrste proteza su znatno skraćene, pacijentima je smanjen osećaj stranog tela, govor lakši, navikavanje brže, a sama procedura izrade za pacijenta ista kao za ostale proteze.

Proteza na implantima

je proteza izbora kod pacijenata koji imaju problem sa stabilnošću proteza. Dugo vremena otkako se izrađjuju proteze kod pacijenata sa potpunom bezubošću osnovni problem jeste kako što bolje fiksirati protezu da se ne pomera prilikom jela i govora. Izrada proteza na implantima podrazumeva ugradnju dva implanta u donjoj ili četiri implanta u gornjoj vilici za koje će proteza biti fiksirana pomoću kopči.

Imedijatna proteza

je privremena protetska nadoknada, koja se izrađuje odmah nakon vađenja zuba, u situaciji kada je pacijentu bitno da ne ostane krezub ili bezub u periodu dok se čeka da rane nakon vađenja zuba zarastu i kost se potpuno sanira. Za izradu ovih proteza otisak se uzima pre vađenja zuba i pacijent protezu dobija već sledeći dan.

Da li sam kandidat za protezu ili most?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju. Jedan od razloga za brigu jeste i taj što ukoliko dobiju zubnu protezu ona neće biti fiksirana i mora da se vadi iz usta. Postoji nekoliko faktora koji utiču na odluku koji tip nadoknade će da se uradi, pre svega broj i raspored preostalih zuba, njihovo zdravlje i takođe vrlo bitan, ekonomski faktor, odnosno znatno veća cena za fiksni rad.

Koliko dugo će da traju moje proteze?

Kao i za sve protetske nadoknade odgovor na ovo pitanje je individualan i zavisi od nekoliko faktora: vrste rada, stanja zdravlja zuba i desni, načina održavanja higijene. Ono što možete očekivati jeste da će potrajati najmanje 5 godina, pri čemu je veoma bitno pridržavati se svih uputstava o korišćenju i načinu održavanja, dolaziti na redovne kontrole kod stomatologa kako bi se eventualne promene na vreme primetile.

Da li ću moći da jedem i pričam sa novim protezama?

Naravno da hoćete! Kao i za svaku novu promenu i nakon izrade novih proteza potreban je određeni period navikavanja. U ovom slučaju obično nekoliko dana do tri nedelje. Najveći strah pacijenti obično imaju od ispadanja proteza prilikom jela i govora, pa otuda potiču i problemi sa govorom jer se osećaju ukočeno i protezu pridržavaju jezikom i obrazima. Ono što je bitno jeste da se u početku jede mekša i usitnjena hrana, ravnomerno na obe strane. Što se govora tiče vežba u smislu što više čitanja na glas može mnogo pomoći u što bržem privikavanju na nove proteze.

Koja je cena zubnih proteza?

Postoji nekoliko faktora koji utiču na to kolika će biti sveukupna cena protetskog rada. Osnovnu razliku u ceni pravi izbor proteze za koju ste se odlučili, vrsta materijala od kojeg se izrađuje, kao i to da li je prethodno potrebna priprema preostalih zuba, u vidu lečenja, popravki, izrade krunica na njima i sl.

Koliko dugo traje izrada proteza?

Nakon prvog pregleda stomatolog će vam prema stanju zdravlja zuba i desni napraviti detaljan plan terapije. Kada je u pitanju totalna proteza nakon obavljenih svih priprema uzima se prvi otisak i šalje u laboratoriju. U sledećoj poseti se uzima još jedan, precizniji otisak i određuje visina, oblik i boja zuba. Tek u narednoj poseti moći ćete da vidite definitivni izgled Vaših proteza nakon čega se one završavaju i dobijate svoje nove zube. Ova procedura, od prvog otiska do novih zuba traje 7-10 dana. Kod izrade kombinovanih skeletiranih i proteza sa atečemenima, sama procedura izrade proteze je ista za pacijenta s’ tim da se prethodno izrađuju krunice na koje će proteza da se oslanja, što sveukupno traje oko 14 dana.

Da li postoji nešto pozitivno što mi možete reći za izradu proteza?

Da, imaćete ponovo zube. Vaš osmeh će biti sjajan i lep. Što je najvažnije, moći ćete opet normalno da jedete i govorite. Milioni ljudi na svetu imaju proteze i navikli su se na njih, tako da ćete moći i Vi. Takođe bitno je da zapamtite, proteze ne nosi vilica nego glava. Uz malo volje i mnogo upornosti, zaboravićete na osećaj stranog tela i opet normlano funkcionisati.

Pročitajte još: Zubni mostovi